Partner

Att ingå i vårt nätverk är effektivt när du vill vidare i din karriär och söker nya utmaningar. Vi har valt att kartlägga våra bekanta kandidater för att effektivt kunna arbeta aktivt med att presentera RÄTT personer för RÄTT bolag och kontaktpersoner för att hitta den ultimata matchningen.

Paxton Partner

Du är en viktig del av vårt exklusiva nätverk där vi oftast samarbetar både för dig som person inom ditt bolag och för dig som privatperson. Vi arbetar aktivt med våra kontakter i näringsliv och offentlig förvaltning för att hitta rätt nästa steg för dig.

För att lära känna dig utvärderar vi ditt ledarskap och personlighet med hjälp av djupintervjuer och ett välkänt testbatteri med återkoppling så vi kan vara så exakta vi kan när vi rekommenderar dig till våra kontaktpersoner.

Vi har också två nätverksträffar per år där vi både har en intressant och aktuell talare samt träffas och diskuterar med varandra.

Vi presenterar dig för överenskomna lämpliga företag gällande nytt uppdrag som anställd, interimslösning eller styrelseuppdrag.

Executive Active

Här ingår du i ett aktivt nätverk för personer i ledande befattningar som så småningom vill vidare i en ny utmaning.

Vi håller en löpande kontakt under året och vi utvärderar din personlighet och ditt ledarskap genom ett testbatteri och återkoppling. Detta för att vi skall kunna lära känna dig bättre och hitta det bästa uppdraget åt dig.

Paxton Base

I vår nätverksbas finns du med som kandidat med en aktuell och uppdaterad profil. Här får du aktivt söka nya uppdrag på egen hand men vi letar alltid i primärt i vår bas när vi har nya uppdrag för att arbeta så träffsäkert som möljligt.